An seirbhís a chuirimid ar fáil

Is eagraíocht phobail um chuardach agus tarrtháil é Seirbhís Cois Cósta Bhaile ‘n Sceilg, curtha le chéile ag na daoine áitiúla. Tá an eagraíocht ainmnithe ag Garda Cósta na hÉireann mar bhall de CRBI (Community Rescue Boats Ireland). Tá BIR bunaithe ag Cé na Reanna, Baile ‘n Sceilg, Co. Chiarraí, áit a bhfuil tigh báid tógtha chun na báid agus trealamh eile a stóráil. Úsáidtear dhá bhád.

Is iad an dá bhá, Bá na Scealg agus Bá Fhíonáin, réimse farraige na seirbhíse. Is é an seirbhís tarrthála eile is cóngaraí ná Seirbhís Cois Cósta Cathair Dónall, atá 10 km ón gcé de thuras mara. Leis an líon daoine a ghlacann páirt i spóirt uisce cosúil le seoltóireacht, surfáil agus iascaireacht ag dul i méid ins an ceantar, tá baol ann go dtarlóidh timpistí ar an bhfarraige. Tá gá ann d’eagraíocht de shaghas BIR chun freagra tapaidh a dhéanamh ar dhaoine atá i gcruachás san fharraige. Tá súil againn go mbeidh níos mó muinín ag daoine anois agus iad amach ar an bhfarraige, toisc BIR.

Téann criú BIR ag traenáil uair sa tseachtain ar a laghad sa tréimhse mí Aibreáin go mí Dheireadh Fómhair. Déanann an criú cúrsaí traenála ar nós Garchabhair, Scileanna Raidió VHF, Scileanna Bád Innill agus Loingseoireacht freisin. Faoi láthair tá timpeall ar seisear ball déag sa chriú agus tá siad i gcónaí ullamh d’eachtra ar an bhfarraige.

Báid agus Trealamh

Úsáideann BIR dhá bhád: bád inséidte “D class”, cúig méadar ar fhaid, a tháinig ón RNLI, agus RIB (Bád Righin Inséidte nó Rigid Inflatable Boat) atá séacht méadar ar fhaid, a tógadh i 2008 ag Gael Force Ventures.

Tá an bád inséidte an-áisiúil do tránna fada Bá na Scealg. Is féidir an bád seo a iompar ó áit go háit i leantóir. De bharr seo úsáideann BIR é do sábháilteacht farraige ag rásanna bád agus ócáidí eile nó chun páirt a ghlacadh i gcuardaigh lasmuigh den réimse farraige.

Is bád dé-innealach é an RIB, le hinnill 70-hp. Comhlíonann sé Catogóir Dearaidh B agus Riachtanais Ceadúnais P6. Tá réimse farraige níos leathnaí aige agus is féidir é a úsáid chun báid a tharraingt isteach. Bád tarrthála deimhnithe BIR é.

Tá raidiónna VHF ar an dá bhád agus tá raidiónna boise ar fáil don chriú freisin. Tá gléas loingseoireachta GPS ar an RIB. Úsáidtear gutháin soghluaiste freisin i gcomhar cumarsáid. Úsáidtear tarracóir lainse chun an bád a láinseáil síos fánán an ché. Caitheann an criú cultacha tirime atá tréscaoilteach, seaicéid tarrthála agus clogaid agus iad amach ar an uisce.

Is foirgneamh dhá stór é an tigh báid. Tá seomra thíos staighre chun na báid agus an tarracóir a stóráil agus seomra traenála thuas staighre.

Tá léarscáil de cheantar BIR ar fáil anseo.