Stair na seirbhíse

Bunaíodh BIR sa bhliain 2006, nuair a thuig muintir na háite go raibh gá le seirbhís tarrthála sa cheantar. Cuireadh coiste le chéile le cúigear ball ar an 20 Aibreán 2006. Níos déanaí tháinig beirt eile isteach sa choiste.

Ar an 4 Lúnasa 2006 deineadh Cuideachta faoi Theorann Ráthaíochta agus Gan Scairchaipiteal de BIR, faoin ainm Ballinskelligs Inshore Rescue Limited, leis an uimhir chláraithe 424612. Cláraíodh an t-ainm Seirbhís Cois Cósta Bhaile’n Sceilg mar ainm ghnó freisin. Tá cúigear stiúrthóirí ag an gcomhlacht – is iad siúd baill an choiste a bhunaíodh níos luaithe. Tá seachtar suibscríobhaí aige.

Fuair BIR a céad bhád in Aibreán 2007 – bád inséidte athláimhe a fuair siad ón RNLI. I mí Eanáir 2008 thosaigh Cronin Developments Ltd., comhlacht áitiúil, ag tógáil tí báid. Críochnaíodh é i nDeireadh Fómhair. I mí Iúil 2008 fuair BIR an RIB.

I Meán Fómhair 2009 dhein scrúdaitheoirí ó Chomhlachas Sábháilteacht Uisce na hÉireann measúnú ar BIR agus deimhníodh í mar Seirbhís Tarrthála Cois Cósta Pobail. De bharr an deimhniú seo, is féidir le BIR aisíocanna CBL a fháil ar threalamh tarrthála mara, faoi théarmaí Ordaithe um Cháin Bhreisluacha (Aisíoc Cánach) (Uimh. 18), 1985.

I mí Aibreáin 2011 deimhníodh BIR mar bhall de CRBI tar éis measúnú ag Garda Cósta na hÉireann. Ciallaíonn sé seo gur féidir le BIR glaoch amach a fháil trí ghréasán glaoireachta na Seirbhísí Comhordaithe Tarrthála Mara agus gur féidir leis an nGarda Cósta tasc a thabhairt di le linn oibríocht tarrthála.